ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ค้นหาค่าโดยสาร/การเปลี่ยนเส้นทาง

คุณสามารถค้นหาการเปลี่ยนเส้นทาง, เวลา (นาที), ค่าตั๋วโดยสาร/ตั๋วไปกลับแบบประจำ จากสถานีที่ออกเดินทางจนถึงสถานีที่ไปถึง

วันที่/เวลา

ค้นหา

Powered byNAVITIME

(โปรดอ่าน) ก่อนใช้การค้นหาค่าโดยสาร/การเปลี่ยนเส้นทาง

  • จุดประสงค์หลักของบริการค้นหาค่าโดยสาร/การเปลี่ยนเส้นทางนั้นมีไว้เพื่อนำทางผู้โดยสารของเรา ซึ่งไม่ควรมีการเข้าถึงข้อมูลเป็นจำนวนมากเพื่อการใช้งานที่ไม่สำคัญ
  • เราขอขอบคุณในความเข้าใจต่อจุดประสงค์ของบริการนี้ของคุณและไม่ใช้บริการเมื่อไม่มีความจำเป็น
  • หากเกิดการกระทำดังกล่าว โปรดทราบว่าอาจมีการจำกัดการใช้งานบริการค้นหาค่าโดยสาร/การเปลี่ยนเส้นทางโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เมื่อทำการค้นหาค่าโดยสารของบัตรโดยสารประเภทพาส คุณไม่สามารถซื้อบัตรโดยสารประเภทพาสบางส่วนได้แม้จะแสดงอยู่ก็ตาม สำหรับรายละเอียด โปรดสอบถามพนักงานประจำสถานีหรือติดต่อที่สำนักงานบัตรโดยสารประเภทพาส