ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ค่าโดยสารพิเศษ

ค่าโดยสารระหว่างสถานี Ayase และ Kita-senju สำหรับรถไฟสาย Chiyoda

ค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่าง Ayase และ Kita-senju ด้วยรถไฟสาย Chiyoda อาจจะมีการคิดค่าโดยสารสำหรับรถไฟ JR ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ผู้โดยสารเลือก

การจำหน่ายตั๋ว

ค่าโดยสารสำหรับช่วงระหว่าง Ayase และ Kita-senju สำหรับรถไฟสาย Chiyoda มีดังต่อไปนี้

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ตั๋วธรรมดา 150 เยน 70 เยน
บัตร IC 146 เยน 73 เยน
  • หมายเหตุ: ตั๋วธรรมดาและคูปองมีจำหน่ายที่ Ayase และ Kita-senju เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรโดยสารประเภทพาสสำหรับนักเรียนหรือผู้เดินทางไป-กลับประจำ และตั๋วเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

การคิดค่าโดยสาร

ค่าโดยสารมาจากทั้งโตเกียวเมโทรและรถไฟ JR

ในกรณีที่เดินทางจากสถานีใดๆของโตเกียวเมโทร (ไม่รวมสถานี Kita-senju, Ayase และ Kita-Ayase) ที่เชื่อมต่อสำหรับ Kameari หรือ Matsudo โดยใช้บริการรถไฟ JR สาย Joban และในทางที่กลับกัน

ในกรณีที่เดินทางจากสถานีใดๆของโตเกียวเมโทร (ไม่รวมสถานี Kita-senju, Ayase และ Kita-Ayase) ที่เชื่อมต่อสำหรับ Kameari หรือ Matsudo โดยใช้บริการรถไฟ JR สาย Joban และในทางที่กลับกัน

ค่าโดยสารรถไฟ JR

1.ในกรณีที่เดินทางจาก Ayase หรือ Kita-senju ต่อไปยังสถานีที่ผ่าน Minami-senju หรือ Kameari โดยใช้รถไฟ JR สาย Joban

ในกรณีที่เดินทางจาก Ayase หรือ Kita-senju ต่อไปยังสถานีที่ผ่าน Minami-senju หรือ Kameari โดยใช้รถไฟ JR สาย Joban

2.ในกรณีที่เดินทางจาก Kita-Ayase หรือ Kita-senju ต่อไปยังสถานีที่ผ่าน Minami-senju โดยรถไฟ JR สาย Joban (ค่าโดยสารระหว่าง Kita-Ayase และ Ayase คิดตามราคาของโตเกียวเมโทร)

ในกรณีที่เดินทางจาก Kita-Ayase หรือ Kita-senju ต่อไปยังสถานีที่ผ่าน Minami-senju โดยรถไฟ JR สาย Joban (ค่าโดยสารระหว่าง Kita-Ayase และ Ayase คิดตามราคาของโตเกียวเมโทร)

ค่าโดยสารรถไฟโตเกียวเมโทร

1.ในกรณีที่เดินทางระหว่าง Ayase และ Kita-senju หรือ Kita-ayase และ Kita-senju

ในกรณีที่เดินทางระหว่าง Ayase และ Kita-senju หรือ Kita-ayase และ Kita-senju

2.ในกรณีที่เดินทางระหว่าง Ayase และ Kita-senju หรือ Kita-ayase และ Kita-senju และรถไฟสาย Chiyoda (ต่อไปยัง Machiya)

ในกรณีที่เดินทางระหว่าง Ayase และ Kita-senju หรือ Kita-ayase และ Kita-senju และรถไฟสาย Chiyoda (ต่อไปยัง Machiya)

3.ในกรณีที่เดินทางระหว่าง Ayase และ Kita-senju หรือ Kita-ayase และ Kita-senju และรถไฟสาย Hibiya (ต่อไปยัง Minami-senju)

ในกรณีที่เดินทางระหว่าง Ayase และ Kita-senju หรือ Kita-ayase และ Kita-senju และรถไฟสาย Hibiya (ต่อไปยัง Minami-senju)