ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

ค่าโดยสารพิเศษ

ค่าโดยสารระหว่างสถานี Meguro และ Shirokane-takanawa สำหรับรถไฟสาย Namboku

ค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระหว่าง Shirokane-takanawa และ Mekuro ด้วยรถไฟสาย Namboku

การคิดค่าโดยสาร

เส้นทางระหว่าง Shirokane-takanawa และ Meguro สำหรับรถไฟสาย Namboku ใช้ร่วมกันกับรถไฟ Toei สาย Mita ดังนั้นการคิดค่าโดยสารจึงมีดังนี้

ค่าโดยสารสำหรับตั๋วธรรมดาและบัตรรถไฟ

ตั๋วที่ซื้อสำหรับเส้นทางระหว่าง Shirokane-takanawa, Shirokanedai และ Meguro สามารถใช้ได้กับทั้งโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei ในกรณีที่เดินทางมากกว่าสามสถานีในเส้นทางนี้ ค่าโดยสารจะคิดตามราคาของบริษัทที่ให้บริการในสายนั้น ดังนั้นกรุณาซื้อตั๋วและตระหนักถึงข้อกำหนดดังกล่าว นอกจากนั้น ค่าโดยสารนี้สามารถใช้กับบัตรโดยสารประเภทพาสสำหรับนักเรียนหรือผู้เดินทางไป-กลับประจำได้อีกด้วย

ค่าโดยสารราคาเท่ากันสำหรับโตเกียวเมโทรและรถไฟ Toei

ค่าโดยสารในการเดินทางโดยโตเกียวเมโทรในสาย Namboku หรือรถไฟ Toei สาย Mita ระหว่างสถานี Meguro, Shirokanedai และ Shirokane-takanawa มีดังต่อไปนี้

  ผู้ใหญ่ เด็ก
ตั๋วธรรมดา 180 เยน 90 เยน
บัตร IC 178 เยน 89 เยน

สำหรับบัตรโดยสารประเภทพาสสำหรับนักเรียนหรือผู้เดินทางไป-กลับประจำ ให้อ้างอิงจากตารางต่อไปนี้

  • *หมายเหตุ: สำหรับค่าโดยสารอื่นๆ กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วหรือสถานี

ตารางค่าโดยสารสำหรับบัตรโดยสารประเภทพาสสำหรับนักเรียน 1 เดือน

  Meguro Shirokanedai Shirokane-takanawa
Meguro -- 3,090 เยน 3,300 เยน
Shirokanedai 3,090 เยน 2,870 เยน
Shirokane-takanawa 3,300 เยน 2,870 เยน --

ตารางค่าโดยสารสำหรับบัตรโดยสารประเภทพาสไป-กลับประจำ 1 เดือน

  Meguro Shirokanedai Shirokane-takanawa
Meguro -- 6,800 เยน 6,980 เยน
Shirokanedai 6,800 เยน 6,460 เยน
Shirokane-takanawa 6,980 เยน 6,460 เยน --

Same fare for Tokyo Metro and Toei lines

ค่าโดยสารรถไฟโตเกียวเมโทร

กรณีที่เดินทางไปต่อโดยรถไฟโตเกียวเมโทรโดยออกจาก Meguro, Shirokanedai หรือ Shirokane-takanawa

ค่าโดยสารรถไฟโตเกียวเมโทร

ค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน Toei

กรณีที่เดินทางไปต่อโดยรถไฟใต้ดิน Toei โดยออกจาก Meguro, Shirokanedai หรือ Shirokane-takanawa

ค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน Toei

ตั๋วคูปอง

  • คูปองระหว่าง Meguro, Shirokanedai และ Shirokane-takanawa โดยโตเกียวเมโทรสาย Namboku หรือรถไฟ Toei สาย Mita มีราคาสำหรับผู้ใหญ่ราคา 1,700 เยน (สำหรับเด็กราคา 900 เยน)
  • กรณีที่เดินทางต่อโดยรถไฟโตเกียวเมโทร (ต่อไปยัง Azabu-juban) โดยออกจาก Meguro, Shirokanedai หรือ Shirokane-takanawa กรุณาซื้อคูปองโตเกียวเมโทร
  • และกรณีที่เดินทางต่อโดยรถไฟ Toei (ต่อไปยัง Mita) โดยออกจาก Meguro, Shirokanedai หรือ Shirokane-takanawa กรุณาซื้อคูปอง Toei