ด้านบนของหน้า
ลิงก์ที่จะนำคุณไปยังที่อื่นในหน้าเดียวกัน
เมนูที่พบบ่อยในเว็บไซต์
ข้อความ

ข้อมูลบริการ

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความล่าช้าของบริการรถไฟที่เกิดขึ้นจริงหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป

MENU

ข้อความเริ่มจากที่นี่

Akasaka-mitsuke ชั้นบนของสถานี

สถานี Akasaka-mitsuke

 • Ginza Line

 • Marunouchi Line

สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ

Ginza Line

 • ○:เปิดให้บริการ
 • -:ปิดให้บริการ

เส้นทางเดียว (One-route)

รายละเอียด

 • เส้นทางเดียว (One-route) แสดงถึงสถานีที่มีหนึ่งเส้นทางหรือมากกว่าที่เชื่อมต่อกับ "Ground to Gate to Platform" (ชั้นพื้นดินไปยังทางเข้าออกไปยังชานชาลา) โดยใช้ลิฟต์, ทางลาด, ลิฟต์บันได หรือบันไดเลื่อนสำหรับผู้ใช้วีลแชร์
การรองรับสำหรับเส้นทางเดียว (One-route) あり
ลิฟต์ด้านในทางเข้าออก あり

ตำแหน่ง

 • ชานชาลา 3 และ 4 (ไป Shibuya/Ogikubo) ไปยัง ชานชาลา 1 และ 2 (ไป Shibuya/Ogikubo)/ทางเข้าออก Akasaka-mitsuke
 • ชานชาลา (ไป Asakusa/Ikebukuro) ไปยังทางเข้าออก Sanno-shita
 • ชานชาลาไปยังชั้นทางเชื่อมไปยังสาย Hanzomon (สามตำแหน่ง)
ลิฟต์ด้านนอกทางเข้าออก あり

ตำแหน่ง

 • ทางเข้าออก Akasaka-mitsuke ไปยังถนน (ทางออก 10/ภายใน belleVie Akasaka) 7:00 น. ถึง รถไฟขบวนสุดท้ายออกจากชานชาลา
 • ทางเข้าออก Akasaka-mitsuke ไปยังถนน (ทางออก A,B และ D) 6:00 ถึง 22:00 น.
 • ทางเข้าออก Sanno-shita ไปยังทางออกลิฟต์เท่านั้น

บันไดเลื่อน

รายละเอียด

บันไดเลื่อนสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ (ขึ้น/ลง) なし
บันไดเลื่อนสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ (ขึ้น) なし
บันไดเลื่อน (ขึ้น/ลง) あり

ตำแหน่ง

 • ชานชาลา 3 และ 4 (ไป Shibuya/Ogikubo) ไปยัง ชานชาลา 1 และ 2 (ไป Shibuya/Ogikubo)/ทางเข้าออก Akasaka-mitsuke
 • ทางเข้าออก Akasaka-mitsuke ไปยังถนน (ทางออก 10) วันธรรมดา: รถไฟขบวนแรก ถึง 7:30 น. (ขึ้น/ลง) 7:30 ถึง 10:00 น. (ขึ้น) 10:00 น. ถึง รถไฟขบวนสุดท้ายออกจากชานชาลา (ขึ้น/ลง)
 • ทางเข้าออก Sanno-shita ไปยังทางออก 11
บันไดเลื่อน (ขึ้น) あり

ตำแหน่ง

 • ทางเข้าออก Akasaka-mitsuke ไปยังถนน (ทางออก A,B และ D) 6:00 ถึง 22:00 น.
บันไดเลื่อน (ลง) なし

ลิฟต์บันได

รายละเอียด

ลิฟต์บันได あり

ตำแหน่ง

 • ชานชาลา 1 และ 2 (ไป Shibuya) ไปยังทางเชื่อมไปยังสถานี Nagatacho (ด้านในทางเข้าออก) ไปยัง สถานี Nagatacho,ชานชาลาสาย Hanzomon

ห้องน้ำ

รายละเอียด

ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ (ด้านในทางเข้าออก) あり

ตำแหน่ง

 • ด้านในทางเข้าออก Sanno-shita (ทางออก 11)
ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ (ด้านนอกทางเข้าออก) あり

ตำแหน่ง

 • ด้านนอกทางเข้าออก Akasaka-mitsuke
อาคารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก (ด้านในทางเข้าออก) あり

ตำแหน่ง

 • ด้านในทางเข้าออก Sanno-shita (ทางออก 11)
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก (ด้านนอกทางเข้าออก) あり

ตำแหน่ง

 • ด้านนอกทางเข้าออก Akasaka-mitsuke
เครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีช่องขับถ่ายเทียมทางหน้าท้อง (ด้านในทางเข้าออก) あり

ตำแหน่ง

 • ด้านในทางเข้าออก Sanno-shita (ทางออก 11)
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีช่องขับถ่ายเทียมทางหน้าท้อง (ด้านนอกทางเข้าออก) あり

ตำแหน่ง

 • ด้านนอกทางเข้าออก Akasaka-mitsuke

มีสกู๊ตเตอร์ (Mobility Scooter) ให้บริการ

ความพร้อมการให้บริการสกู๊ตเตอร์ (Mobility Scooter) あり

ประกาศ

 • สามารถใช้หรือเปลี่ยนไปสาย Ginza/สาย Marunouchi ได้ โปรดไปยังชั้นทางเข้าออกของสาย Ginza/สาย Marunouchi ด้วยลิฟต์ด้านข้าง Sotobori Avenue สำหรับ BelleVie Akasaka หรือ PURUDENTIAL TOWERไม่สามารถใช้หรือเปลี่ยนเส้นทางที่สถานี Nagatacho (สาย Yurakucho/สาย Hanzomon/สาย Namboku) ได้
  

Marunouchi Line

 • ○:เปิดให้บริการ
 • -:ปิดให้บริการ

เส้นทางเดียว (One-route)

รายละเอียด

 • เส้นทางเดียว (One-route) แสดงถึงสถานีที่มีหนึ่งเส้นทางหรือมากกว่าที่เชื่อมต่อกับ "Ground to Gate to Platform" (ชั้นพื้นดินไปยังทางเข้าออกไปยังชานชาลา) โดยใช้ลิฟต์, ทางลาด, ลิฟต์บันได หรือบันไดเลื่อนสำหรับผู้ใช้วีลแชร์
การรองรับสำหรับเส้นทางเดียว (One-route) あり
ลิฟต์ด้านในทางเข้าออก あり

ตำแหน่ง

 • ชานชาลา 3 และ 4 (ไป Shibuya/Ogikubo) ไปยัง ชานชาลา 1 และ 2 (ไป Shibuya/Ogikubo)/ทางเข้าออก Akasaka-mitsuke
 • ชานชาลา (ไป Asakusa/Ikebukuro) ไปยังทางเข้าออก Sanno-shita
 • ชานชาลาไปยังชั้นทางเชื่อมไปยังสาย Hanzomon (สามตำแหน่ง)
ลิฟต์ด้านนอกทางเข้าออก あり

ตำแหน่ง

 • ทางเข้าออก Akasaka-mitsuke ไปยังทางออก 10 (ภายใน belleVie Akasaka) 7:00 น. ถึง รถไฟขบวนสุดท้ายออกจากชานชาลา
 • ทางเข้าออก Akasaka-mitsuke ไปยังทางออก A,B และ D,6:00 ถึง 22:00 น.
 • ทางเข้าออก Sanno-shita ไปยังทางออกลิฟต์เท่านั้น

บันไดเลื่อน

รายละเอียด

บันไดเลื่อนสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ (ขึ้น/ลง) なし
บันไดเลื่อนสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ (ขึ้น) なし
บันไดเลื่อน (ขึ้น/ลง) あり

ตำแหน่ง

 • ชานชาลา 3 และ 4 (ไป Shibuya/Ogikubo) ไปยัง ชานชาลา 1 และ 2 (ไป Shibuya/Ogikubo)/ทางเข้าออก Akasaka-mitsuke
 • ทางเข้าออก Akasaka-mitsuke ไปยังทางออก 10 วันธรรมดา: รถไฟขบวนแรก ถึง 7:30 น. (ขึ้น/ลง) 7:30 ถึง 10:00 น. (ขึ้น) 10:00 น. ถึง รถไฟขบวนสุดท้ายออกจากชานชาลา (ขึ้น/ลง)
 • ทางเข้าออก Sanno-shita ไปยังทางออก 11
บันไดเลื่อน (ขึ้น) あり

ตำแหน่ง

 • ทางเข้าออก Akasaka-mitsuke ไปยังทางออก A,B และ D,6:00 ถึง 22:00 น.
บันไดเลื่อน (ลง) なし

ลิฟต์บันได

รายละเอียด

ลิฟต์บันได あり

ตำแหน่ง

 • ชานชาลา 1 และ 2 (ไป Shibuya) ไปยังทางเชื่อมไปยังสถานี Nagatacho (ด้านในทางเข้าออก) ไปยัง สถานี Nagatacho,ชานชาลาสาย Hanzomon

ห้องน้ำ

รายละเอียด

ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ (ด้านในทางเข้าออก) あり

ตำแหน่ง

 • ด้านในทางเข้าออก Sanno-shita (ทางออก 11)
ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ (ด้านนอกทางเข้าออก) あり

ตำแหน่ง

 • ด้านนอกทางเข้าออก Akasaka-mitsuke
อาคารหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก (ด้านในทางเข้าออก) あり

ตำแหน่ง

 • ด้านในทางเข้าออก Sanno-shita (ทางออก 11)
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทารกหรือเด็กเล็ก (ด้านนอกทางเข้าออก) あり

ตำแหน่ง

 • ด้านนอกทางเข้าออก Akasaka-mitsuke
เครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีช่องขับถ่ายเทียมทางหน้าท้อง (ด้านในทางเข้าออก) あり

ตำแหน่ง

 • ด้านในทางเข้าออก Sanno-shita (ทางออก 11)
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีช่องขับถ่ายเทียมทางหน้าท้อง (ด้านนอกทางเข้าออก) なし

มีสกู๊ตเตอร์ (Mobility Scooter) ให้บริการ

ความพร้อมการให้บริการสกู๊ตเตอร์ (Mobility Scooter) なし